Liên hệ

Nếu bạn là người đọc blog của tôi hoặc có yêu cầu cộng tác hợp lệ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội